Lestarieven


Rockstar met capPaardrijden op Western Manege Van Buuren kan met een maandabonnement of door middel van (duurdere) losse lessen. Het abonnement is persoonsgebonden!

 

 

 

 

 

Ter bescherming van onze paarden is het maximale ruitergewicht 85 kg en ter bescherming van je hoofd is een veiligheidscap verplicht. Voor het volgen van onze lessen dien je minimaal 14 jaar oud te zijn.

 

Kosten

Maandabonnement groepslessen:

Extra les naast een abonnement

€ 100,00 per maand voor 4 lessen van 60 minuten

€ 25,00 per 60 minuten

Losse groepsles:

Vrijrijden voor vaste klanten

€ 30,00 per 60 minuten

€ 18,00 per 60 minuten

Proefles/privéles € 35,00 per 30 minuten

Besluit je na je proefles voor een abonnement te gaan dan ontvang je € 5,00 korting op je eerste abonnement.

 

Lesschema Groepslessen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag
Privélessen Dol Dwaze  Groep 19.30  Groep 19.30 Groep 11.00 Proeflessen
Groep 19.30 Dinsdag  Groep 20.30  Groep 20.30 Groep 12.00 Privélessen
Groep 20.30 Activiteiten  Privelessen

Privé en proeflessen kunnen op afspraak op maandag, vrijdag en zondag. 

25-03-2018: Momenteel is er een wachtlijst voor de groepslessen. 

 

Betaling

Betalen kan alleen per pin. De betaling van het volgende abonnement moet altijd in de laatste week van de maand ervoor gebeuren. Dit kan per pin voor of na de les.
Hoe werkt het?

Het abonnement geeft recht op  vier lessen op een vaste plaats in 1 bepaalde les per week, bijv. woensdag 19.30 uur. Het op tijd afzeggen van de les is in het belang van onze lespaarden i.v.m. de indeling van de paarden. Wij vragen je dan ook dit minimaal 24 uur van te voren te doen op telefoonnummer 06-23434632 (het liefst via een berichtje). Zeg je 24 uur van te voren een les af en kom je daardoor niet aan vier lessen in de betreffende maand, dan mag je zolang je een abonnement hebt de les inhalen. Zeg je binnen 24 uur af, dan vervalt de les, ongeacht de reden.
Een gemiste groepsles kan worden ingehaald wanneer er plek is in een andere groepsles. Een gemiste les kan indien daar plek voor is met een bijbetaling van €10,00 ingeruild worden voor een privéles.

De bedrijfsleiding houdt het recht voor bij onvoorziene omstandigheden van deze voorwaarden af te wijken.

 

DSC_4209                           rockstar wei

 

Opzeggen

Een lesabonnement opzeggen dient minimaal 14 dagen voordat het nieuwe abonnement ingaat te gebeuren. Dit kan persoonlijk of per mail naar info@westernmanegevanbuuren.nl

Op onze manege zijn de huisregels en algemene voorwaarden van de GoldenWay Stables van toepassing en het reglement van Western Manege Van Buuren.

 

Reglement van ‘Western Manege Van Buuren’

Wist u dat:

Een ieder die zich op het terrein van het bedrijf ophoudt:

 • dit geheel op eigen risico doet;
 • te allen tijde de aanwijzingen van de stalhouder en zijn medewerkers moet opvolgen;
 • zich rustig dient te gedragen en niet loopt te rennen of te schreeuwen in de stallen en op het terrein van de stalhouderij;
 • de toegang tot de stalhouderij kan worden ontzegd, wanneer men ondanks waarschuwingen aanwijzingen of de reglementen of de bepalingen van een overeenkomst niet opvolgt;
 • mag zonder toestemming nooit foto’s of video’s openbaar maken.

Klanten en vrijwilligers

 • klanten of vrijwilligers alleen onder toezicht of met toestemming van het personeel de paarden mogen poetsen en van en naar de stal begeleiden en op- en af mogen tuigen.
 • De paarden niet mogen voeren, met uitzondering na de les wanneer het paard een hele wortel of hele appel  mag.

Roken

 • er, behalve op de aangewezen plekken buiten, absoluut niet mag worden gerookt in de stallen en in de overige bedrijfsgebouwen van de stalhouderij.

Kinderen

 • de stalhouder geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de op zijn bedrijf verblijvende kinderen;
 • kinderen jonger dan 10 jaar alleen onder toezicht van een volwassene op de terreinen van de stalhouderij mogen verblijven;
 • het de verantwoordelijkheid van de ouders is, dat hun kinderen, ook die van 10 jaar en ouder,zich steeds houden aan de geldende regels. Ouders blijven steeds aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient door de ouders volledig te worden vergoed.

Honden

 • aangelijnde honden zijn toegelaten, mits zij geen overlast veroorzaken. Na een ‘ongelukje’ ruimt u zelf de hondenpoep op. Eventuele schade die door de hond wordt veroorzaakt is steeds volledig voor rekening en risico van de eigenaar van de hond.
 • de stalhonden mogen absoluut niet gevoerd worden.

 Onderhoud en hygiëne

 • u er zelf voor zorgt dat het paard netjes verzorgd op stal staat.
 • wanneer u vermoedt dat een dier ziek is, u dit aan de stalhouder meldt.
 • de mesthoop alléén bedoeld is voor mest van paarden. Gooi er dus geen afval, rotte wortelen, strotouwtjes en dergelijke op.
 • afval in de daarvoor bestemde bakken moet worden gedeponeerd.
 • de spuit- en poetsplaats moet schoon worden achtergelaten. Mest en poetsvuil kunt u in de daarvoor bestemde bakken gooien.

Rijhal en buitenbak

 • u steeds de mest van uw paard uit de rijbaan of buitenbak dient te verwijderen;
 • iedereen tijdens het rijden de rijbaanregels in acht moet nemen;
 • u tijdens het rijden áltijd een goed passende veiligheidshelm voorzien van een gesloten kinband, alsmede (western)rijlaarzen of stevige (rij)schoenen moet dragen;
 • u altijd de deur/het hek moet sluiten wanneer u de rijbaan binnenkomt, en tevens wanneer u de rijbaan verlaat.
 • het niet toegestaan is een paard te longeren of los te laten in de rijhal of buitenbak;.
 • er slechts één klant in de longeerbak zijn paard mag longeren. Het tegelijkertijd longeren van paarden door meerdere klanten is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
 • er in de buitenbak alleen gesprongen mag worden met toestemming van de stalhouder en als daarbij andere ruiters niet gehinderd worden.

Weide

 • paarden alleen uit de wei en paddock gehaald mogen worden met toestemming van de stalhouder.

Algemeen

 • drugs en alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden niet is toegestaan;
 • wanneer u op het terrein personen aantreft van wie u vermoedt dat zij er niets te maken hebben, u onmiddellijk de stalhouder moet waarschuwen.
 • iedere klant geacht wordt van de geldende regels op de hoogte te zijn.
 • u met klachten en wensen niet bij uw medeklanten moet zijn, maar bij de stalhouder.

Hopende dat het bovenstaande zal bijdragen tot een prettig verblijf van uw paard en tot een goede sfeer,

Het team van Western Manege Van Buuren

RIJBAAN REGELS VOOR RUITERS
Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters/menners dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Wanneer nodig geven zowel ondernemer, instructeurs als personeelsleden u graag een toelichting.

• Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen altijd opgevolgd te worden.

• Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.

• Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.

• Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.

• Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.

• Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.

• Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.

• De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

• De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

• Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.

• Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuur/westernrijden voor springen
(en mennen).

• Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden (bijv. “sprong vrij”).

• Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.

REGELS VOOR HET BUITEN RIJDEN

In de natuur paardrijden is geweldig, maar houdt u zich eigenlijk wel aan de regels? Wij zetten ze hier voor u op een rij. Zo blijft paardrijden veilig, verantwoord en plezierig voor uzelf, anderen en het paard of de pony!

• De instructeur besluit of de ruiters over voldoende rijkunst beschikken om deel te nemen aan een buitenrit. Zij moeten worden begeleid door een ervaren ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven.

• De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij de val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.

• De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer,
de nummers van het ruitersportcentrum en de dierenarts. Schakel het geluid van de
mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.

• De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.

• Een groep die een buitenrit gaat maken mag structureel niet groter zijn dan 12 ruiters.

• Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.

• Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, moeten worden gestimuleerd een ruiterbewijs te halen.

• De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.

• Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement ‘verkeersregels en verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.

• Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.

• Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren
ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.

F E D E R A T I E V A N N E D E R L A N D S E R U I T E R S P O R T C E N T R A

Postbus 3040, 3850 CA Ermelo, De Beek 125, 3852 PL Ermelo, T. 0577 408 290, F. 0577 408 299, E. info@fnrs.nl, www.fnrs.nl